Relaționarea între tabele în baze de date in mai mult de 600 cuvinte

Relaționarea între tabele în baze de date se referă la modul în care diferite tabele sunt legate între ele prin intermediul valorilor unice din coloanele lor. Acest lucru permite bazei de date să creeze legături logice între datele stocate în diferite tabele, permitând o mai bună organizare a datelor și o mai ușoară interogare a acestora.

Relația dintre tabele într-o bază de date poate fi descrisă ca fiind legătura dintre două sau mai multe tabele care împărtășesc o anumită informație și permit interogări combinate între acestea.

Aceste relații sunt definite prin cheia primară și cheia străină.

Cheia primară este o coloană într-o tabel care identifică în mod unic fiecare rând (înregistrare) din tabel. Cheia străină este o coloană într-un alt tabel care se referă la cheia primară din primul tabel.

Astfel, relația dintre tabele poate fi stabilită prin asocierea valorilor cheii străine din tabelul secundar cu valorile cheii primare din tabelul principal.

Există trei tipuri de relații între tabele:

 1. One-to-One (1:1) – fiecare înregistrare din primul tabel este legată la o singură înregistrare din al doilea tabel, și invers.
 2. One-to-Many (1:N) – o înregistrare din primul tabel poate fi legată la mai multe înregistrări din al doilea tabel, dar fiecare înregistrare din al doilea tabel poate fi legată la cel mult o înregistrare din primul tabel.
 3. Many-to-Many (N:M) – o înregistrare din primul tabel poate fi legată la mai multe înregistrări din al doilea tabel, și invers. Acest tip de relație este realizat prin crearea unei tabele intermediare care conține valori cheie pentru ambele tabele.

Relațiile dintre tabele sunt importante pentru structurarea și organizarea informației într-o bază de date, și permit interogări combinate și eficiente.

Relația 1-la-1 este întâlnită atunci când fiecare înregistrare din prima tabelă are o singură înregistrare corespunzătoare în a doua tabelă și invers.

Relația 1-la-mulți se referă la situația în care fiecare înregistrare din prima tabelă poate avea mai multe înregistrări corespunzătoare în a doua tabelă, dar fiecare înregistrare din a doua tabelă poate avea doar o singură înregistrare corespunzătoare în prima tabelă.

Relația mulți-la-mulți se referă la situația în care fiecare înregistrare din prima tabelă poate avea mai multe înregistrări corespunzătoare în a doua tabelă și invers.

Fiecare dintre aceste relații se poate realiza prin intermediul cheilor străine, care sunt coloane din tabelele secundare care se leagă la coloane în tabelele principale.

Relaționarea între tabele în baze de date poate fi utilizată pentru a evita redundanța datelor și a îmbunătăți performanța interogării.

De exemplu, dacă aveți informații despre clienți într-o tabelă și informații despre comenzile acestora într-o altă tabelă, puteți crea o relație între aceste tabele prin intermediul unui ID unic pentru fiecare client. Această relație vă permite să interogați baza de date pentru a obține informații despre toate comenzile unui client în mod eficient, fără a fi nevoie să stocați informații despre client în fiecare înregistrare a comenzii.

Relaționarea între tabele poate fi, de asemenea, utilizată pentru a implementa reguli de integritate a datelor. De exemplu, prin intermediul unei chei străine, puteți impune reguli care asigură că o înregistrare în tabela secundară se poate face numai dacă există o înregistrare corespunzătoare în tabela principală.

În general, relaționarea între tabele în baze de date este un aspect important al proiectării bazelor de date și poate ajuta la crearea unei structuri de date eficiente și flexibile.

În plus față de relațiile 1-la-1, 1-la-mulți și mulți-la-mulți, există și alte tipuri de relații care pot fi utilizate în bazele de date, cum ar fi relația de auto-referință, în care o tabelă se referă la sine.

Relațiile între tabele pot fi, de asemenea, combinate pentru a modela complexitatea realității. De exemplu, un magazin poate avea mai mulți clienți, fiecare client putând avea mai multe adrese, iar fiecare adresă poate fi asociată cu mai multe comenzi. Acest tip de relație complexă poate fi modelat prin intermediul mai multor relații 1-la-mulți.

Este important să proiectați relațiile între tabele în mod corespunzător, astfel încât să puteți interoga baza de date în mod eficient și să puteți realiza modificări fără a afecta integritatea datelor.

Există unele principii comune care sunt adesea urmate, cum ar fi utilizarea unei chei străine pentru a lega tabelele și utilizarea unui ID unic pentru fiecare înregistrare într-o tabelă.

Standardul ANSI/SPARC pentru modelarea bazelor de date a stabilit trei niveluri de abstracție pentru proiectarea bazelor de date, inclusiv nivelul conceptual, nivelul logic și nivelul fizic.

 • La nivelul conceptual, relațiile dintre tabele sunt modelate prin intermediul entităților și a relațiilor dintre acestea.
 • La nivelul logic, relațiile sunt implementate prin intermediul tabelelor și a cheilor străine.
 • La nivelul fizic, relațiile sunt stocate într-un sistem de gestionare a bazelor de date specific.

Cu toate acestea, în ciuda acestor principii comune, proiectarea relațiilor între tabele poate varia în funcție de necesitățile specifice ale unei aplicații sau ale unei baze de date. De aceea, este important să se consulte documentația specifică a sistemului de gestionare a bazelor de date și să se ia în considerare cerințele specifice ale aplicației în proiectarea relațiilor între tabele.

Relaționarea între tabele în baze de date are mai multe utilități, inclusiv:

 1. Reducerea redundanței de date: Relaționarea între tabele poate ajuta la reducerea redundanței de date, stocând informații despre obiecte separate în tabele separate și apoi legând aceste tabele prin intermediul cheilor străine.
 2. Îmbunătățirea performanței interogării: Relaționarea între tabele poate îmbunătăți performanța interogării, permițându-vă să accesați informații din mai multe tabele într-o singură interogare.
 3. Respectarea regulilor de integritate a datelor: Relaționarea între tabele poate fi utilizată pentru a impune reguli de integritate a datelor, precum regulile care asigură că o înregistrare într-o tabelă secundară poate fi făcută numai dacă există o înregistrare corespunzătoare într-o tabelă principală.
 4. Flexibilitate: Relaționarea între tabele permite adăugarea, modificarea sau ștergerea înregistrărilor într-o tabelă fără a afecta integritatea datelor în alte tabele.
 5. Modelarea complexității realității: Relaționarea între tabele poate fi utilizată pentru a modela complexitatea realității, cum ar fi relațiile dintre clienți, adrese și comenzi.
 6. Scalabilitate: Relaționarea între tabele poate ajuta la scalabilitatea bazei de date, permitând adăugarea de noi tabele sau modificarea tabelelor existente fără a afecta integritatea datelor în alte tabele.
 7. Securitate: Relaționarea între tabele poate fi utilizată pentru a implementa controale de securitate la nivel de tabel, cum ar fi restricționarea accesului la anumite tabele sau coloane.
 8. Consistență: Relaționarea între tabele poate ajuta la menținerea consistenței datelor, prin impunerea regulilor care asigură că datele sunt valide și actuale.
 9. Documentare: Relaționarea între tabele poate fi documentată în mod clar și precis, permitând altora să înțeleagă structura bazei de date și modul în care sunt legate tabelele.
 10. Reutilizare: Relaționarea între tabele poate permite reutilizarea datelor în diferite aplicații sau rapoarte, fără a fi nevoie să se stocheze informații redundante.
 11. Interogare complexă: Relaționarea între tabele poate permite interogarea complexă a datelor, cum ar fi obținerea informațiilor despre toate comenzile unui client sau despre toți clienții care au efectuat comenzi la o anumită dată.
 12. Integrare cu alte sisteme: Relaționarea între tabele poate facilita integrarea cu alte sisteme, cum ar fi sisteme de raportare sau aplicații de business intelligence.
 13. Raportare: Relaționarea între tabele poate permite generarea de rapoarte complexe, cum ar fi rapoarte despre vânzări sau despre activitatea clienților.
 14. Integritatea datelor: Relaționarea între tabele poate ajuta la menținerea integrității datelor, prin impunerea regulilor care asigură că datele sunt valide și actuale și prin evitarea redundanței de date.
 15. Eficiență: Relaționarea între tabele poate ajuta la eficiența bazei de date, prin interogarea rapida a datelor și prin reducerea redundanței de date.

Relaționarea între tabele în baze de date are mai multe utilități importante, inclusiv reducerea redundanței de date, îmbunătățirea performanței interogării, respectarea regulilor de integritate a datelor, flexibilitate, modelarea complexității realității, scalabilitate, securitate, consistență, documentare, reutilizare, interogare complexă, integrare cu alte sisteme, raportare, integritatea datelor și eficiență. Este important să înțelegeți acest concept și să proiectați relațiile între tabele în mod corespunzător pentru a obține cele mai bune rezultate din baza dvs. de date.

Un exemplu de relaționare între tabele într-o bază de date

Să presupunem că avem o aplicație pentru gestionarea clienților și comenzilor acestora. Putem crea două tabele, una pentru clienți și una pentru comenzi, și să le relaționăm prin intermediul unei chei străine.

Tabelul „clienți” ar putea avea următoarele coloane:

 • ID_client (cheie primară)
 • Nume
 • Prenume
 • Adresa_email

Tabelul „comenzi” ar putea avea următoarele coloane:

 • ID_comandă (cheie primară)
 • ID_client (cheie străină)
 • Data_comenzii
 • Valoare_totală

Relația dintre aceste două tabele ar fi 1-la-mulți, unde un client poate avea mai multe comenzi, dar fiecare comandă poate fi asociată cu un singur client. Cheia străină ID_client din tabelul „comenzi” se referă la cheia primară ID_client din tabelul „clienți” și asigură că o comandă poate fi făcută numai dacă există un client existent.

Această relaționare permite interogarea bazei de date pentru a obține informații despre clienți și comenzile acestora într-o singură interogare, cum ar fi numele și adresa de email a unui client sau toate comenzile unui client.

Acest exemplu ilustrează cum se poate realiza relaționarea între tabele într-o bază de date, dar există multe alte tipuri de relații și modalități de a le realiza, care pot varia în funcție de necesitățile specifice ale aplicației.

Să presupunem că dorim să adăugăm o tabelă suplimentară pentru produsele disponibile în magazin.

Acest tabel ar putea avea următoarele coloane:

 • ID_produs (cheie primară)
 • Nume_produs
 • Preț
 • Descriere

Pentru a lega acest tabel cu tabelele „clienți” și „comenzi„, putem crea un tabel intermediar numit „detalii_comandă”. Acest tabel ar putea avea următoarele coloane:

 • ID_detaliu (cheie primară)
 • ID_comandă (cheie străină)
 • ID_produs (cheie străină)
 • Cantitate

Relația dintre tabelele „comenzi” și „detalii_comandă” este tot 1-la-mulți, unde o comandă poate avea mai multe detalii, dar fiecare detaliu poate fi asociat cu o singură comandă.

Cheia străină ID_comandă din tabelul „detalii_comandă” se referă la cheia primară ID_comandă din tabelul „comenzi„.

Relația dintre tabelele „produs” și „detalii_comandă” este, de asemenea, 1-la-mulți, unde un produs poate fi inclus în mai multe detalii ale comenzii, dar fiecare detaliu poate fi asociat cu un singur produs.

Cheia străină ID_produs din tabelul „detalii_comandă” se referă la cheia primară ID_produs din tabelul „produs„.

Această structură de tabele permite interogarea complexă a bazei de date, cum ar fi obținerea informațiilor despre toate produsele incluse într-o anumită comandă sau despre toate comenzile care conțin un anumit produs.

Acest exemplu arată cum se pot relaționa mai multe tabele într-o bază de date pentru a modela complexitatea realității și pentru a permite interogarea eficientă a datelor.

Este important să se proiecteze relațiile între tabele în mod corespunzător pentru a obține cele mai bune rezultate din baza dvs. de date.

Codul SQL pentru exemplul de relaționare între tabele prezentat mai sus:

-- Tabelul "clienți"
CREATE TABLE clients (
 client_id INT PRIMARY KEY,
 first_name VARCHAR(50),
 last_name VARCHAR(50),
 email_address VARCHAR(100)
);

-- Tabelul "comenzi"
CREATE TABLE orders (
 order_id INT PRIMARY KEY,
 client_id INT,
 order_date DATE,
 total_value DECIMAL(10, 2),
 FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(client_id)
);

-- Tabelul "produs"
CREATE TABLE products (
 product_id INT PRIMARY KEY,
 product_name VARCHAR(100),
 price DECIMAL(10, 2),
 description VARCHAR(255)
);

-- Tabelul "detalii_comandă"
CREATE TABLE order_details (
 order_detail_id INT PRIMARY KEY,
 order_id INT,
 product_id INT,
 quantity INT,
 FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id),
 FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
);

Acest cod SQL creează tabelele și relațiile dintre acestea, astfel încât să poată fi interogate în mod eficient datele din baza de date. Este important să se înțeleagă sintaxa SQL și conceptele de bază pentru a putea proiecta și utiliza baze de date în mod eficient.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top