Permisiunile fișierelor și a directoarelor unui server web

În contextul unui server web, permisiunile fișierelor și directorilor sunt importante pentru a controla accesul utilizatorilor la conținutul site-ului și pentru a proteja site-ul împotriva accesului neautorizat sau modificărilor neintenționate.

Există trei tipuri de permisiuni pentru fișiere și directoare: read, write și execute, iar fiecare permisiune poate fi acordată pentru trei grupuri de utilizatori: proprietarul fișierului/directorului, grupul de utilizatori și ceilalți utilizatori.

În contextul unui server web, grupurile de utilizatori sunt utilizate pentru a organiza utilizatorii în funcție de drepturile și permisiunile lor. Grupurile pot fi definite la nivel de sistem de operare și pot fi utilizate pentru a acorda permisiuni de acces la fișiere și directoare, precum și pentru a limita accesul utilizatorilor la anumite părți ale serverului.

Grupurile sunt utile în special atunci când există mai mulți utilizatori care trebuie să aibă acces la aceleași fișiere și directoare. De exemplu, un grup de dezvoltatori ar putea avea acces la fișierele și directoarele care conțin codul sursă al site-ului, în timp ce un alt grup de utilizatori ar putea avea acces doar la conținutul public al site-ului.

În medii Unix sau Linux, fiecare utilizator este asociat cu un grup principal și poate fi adăugat și la alte grupuri. Fiecare fișier sau director are o proprietar și un grup asociat, iar permisiunile sunt acordate pentru proprietar, grup și ceilalți utilizatori.

Pentru a adăuga utilizatorii la un grup, se poate utiliza comanda „usermod” în Linux sau Unix. De exemplu, comanda „usermod -a -G developer john” ar adăuga utilizatorul „john” la grupul „developer”. După adăugarea unui utilizator la un grup, permisiunile pentru fișierele și directoarele asociate acelui grup pot fi modificate pentru a acorda accesul utilizatorului la acele fișiere și directoare.

Este important să acordați permisiuni de acces în mod corespunzător și să restricționați accesul utilizatorilor la fișiere și directoare sensibile pentru a proteja site-ul și serverul împotriva atacurilor și erorilor.

În contextul sistemelor de operare bazate pe Unix sau Linux, există trei grupuri de utilizatori implicite: proprietarul fișierului/directorului, grupul de utilizatori și ceilalți utilizatori.

Mai specific:

 1. Proprietarul fișierului/directorului: este utilizatorul care a creat fișierul sau directorul și are drepturi complete de acces asupra acelui fișier sau director.
 2. Grupul de utilizatori: este un grup de utilizatori care au aceleași drepturi de acces la un fișier sau director. Un utilizator poate fi membru al mai multor grupuri, dar fiecare fișier sau director poate fi asociat doar cu un grup principal.
 3. Ceilalți utilizatori: este orice utilizator care nu este proprietarul fișierului sau directorului și nu face parte din grupul de utilizatori asociat acelui fișier sau director.

Permisiunile de acces pot fi acordate pentru fiecare dintre aceste trei grupuri de utilizatori utilizând numere octale.

Pentru fiecare permisiune (read, write și execute), se poate acorda sau nu accesul pentru fiecare dintre cele trei grupuri de utilizatori. De exemplu, permisiunile 755 acordă proprietarului fișierului/directorului permisiunea de a citi, scrie și executa, iar grupul de utilizatori și ceilalți utilizatori au permisiunea de a citi și executa, dar nu și de a scrie.

Este important să acordați permisiuni de acces în mod corespunzător pentru fiecare fișier și director de pe serverul web, astfel încât să evitați accesul neautorizat sau modificarea neintenționată a fișierelor importante.

Mai specific:

 1. Read: Permite utilizatorilor să citească conținutul unui fișier sau director.
 2. Write: Permite utilizatorilor să scrie sau să modifice conținutul unui fișier sau director.
 3. Execute: Permite utilizatorilor să ruleze un fișier sau să acceseze un director.

Pentru a stabili permisiunile fișierelor și directorilor, se folosesc numere octale care corespund celor trei permisiuni (read=4, write=2, execute=1). Astfel, permisiunile pot fi reprezentate printr-un număr între 0 și 7, unde:

 • 0 reprezintă faptul că nici un utilizator nu are permisiunea respectivă
 • 1 reprezintă permisiunea de execute
 • 2 reprezintă permisiunea de write
 • 3 reprezintă permisiunile de write și execute
 • 4 reprezintă permisiunea de read
 • 5 reprezintă permisiunile de read și execute
 • 6 reprezintă permisiunile de read și write
 • 7 reprezintă permisiunile de read, write și execute

Pentru a seta permisiunile pentru un fișier sau director într-un mediu Unix sau Linux, se utilizează comanda „chmod”, urmată de numere octale corespunzătoare permisiunilor dorite și numele fișierului sau directorului.

De exemplu, comanda „chmod 755 index.html” ar seta permisiunile pentru fișierul „index.html” astfel:

proprietarul poate citi, scrie și executa, grupul și ceilalți utilizatori pot doar citi și executa.

Este important să rețineți că setarea permisiunilor incorecte poate face site-ul vulnerabil la atacuri de securitate sau poate duce la probleme de funcționare a site-ului. De aceea, este important să aveți grijă să acordați permisiuni numai celor care trebuie să aibă acces și să urmați cele mai bune practici de securitate web.

Siguranța și securitatea sunt aspecte critice ale oricărui server web. În plus față de acordarea permisiunilor corecte pentru fișiere și directoare, există și alte măsuri de securitate pe care trebuie să le luați pentru a proteja site-ul împotriva atacurilor.

Iată câteva sugestii pentru a asigura securitatea serverului web:

 1. Actualizarea regulată a software-ului serverului web: este important să aveți întotdeauna cele mai recente actualizări de securitate pentru serverul web, pentru a reduce riscul de vulnerabilități cunoscute.
 2. Implementarea SSL/TLS: securizarea site-ului web prin utilizarea unui certificat SSL/TLS asigură că traficul dintre server și client este criptat și nu poate fi interceptat.
 3. Configurarea corectă a firewall-ului: Un firewall este o barieră de protecție care poate fi configurată pentru a bloca traficul nedorit sau neautorizat către server.
 4. Verificarea fișierelor de log: Fișierele de log conțin informații despre activitatea serverului web și pot fi utilizate pentru a detecta orice activitate neautorizată sau potențial periculoasă.
 5. Restricționarea accesului fizic la server: Serverul web ar trebui să fie plasat într-un loc sigur și accesul fizic la acesta ar trebui să fie restricționat numai pentru personalul autorizat.
 6. Folosirea parolelor puternice: Parolele utilizatorilor care au acces la serverul web trebuie să fie complexe și unice, pentru a preveni accesul neautorizat prin ghicitul parolelor.
 7. Utilizarea unei soluții de securitate web: Există multe soluții de securitate disponibile, cum ar fi anti-malware, soluții anti-DDoS sau soluții de protecție web care pot ajuta la protejarea serverului web împotriva amenințărilor online.

În concluzie, permisiunile fișierelor și directorilor sunt importante pentru protejarea site-ului împotriva accesului neautorizat și a modificărilor neintenționate, dar există și alte aspecte de securitate care trebuie luate în considerare pentru a proteja serverul web împotriva atacurilor.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top