Ce sunt standardele web in mai mult de 600 cuvinte

Standardele web sunt reguli și specificații create pentru a asigura o experiență coerentă și funcțională pentru utilizatorii internetului. Aceste standarde sunt dezvoltate și menținute de World Wide Web Consortium (W3C), o organizație internațională care se ocupă cu stabilirea de norme pentru dezvoltarea și interoperabilitatea tehnologiilor web.

Principalele standarde web includ:

 1. HTML (HyperText Markup Language): Limbaj de marcare pentru structurarea conținutului paginilor web.
 2. CSS (Cascading Style Sheets): Limbaj de stil pentru definirea aspectului și prezentării paginilor web.
 3. JavaScript: Limbaj de programare pentru adăugarea interactivității și funcționalităților avansate pe paginile web.
 4. HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocol pentru transferul datelor între client și server web.
 5. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): O versiune securizată a HTTP care utilizează criptare pentru a proteja transferul datelor.
 6. SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security): Tehnologii de criptare utilizate pentru a securiza comunicațiile între client și server.
 7. URL (Uniform Resource Locator): Sistem de adresare pentru identificarea resurselor pe internet.
 8. XML (eXtensible Markup Language): Limbaj de marcare pentru structurarea și reprezentarea datelor într-un format lizibil pentru oameni și mașini.
 9. JSON (JavaScript Object Notation): Format pentru schimbul de date între server și client sau între diferite aplicații.
 10. Web APIs (Application Programming Interfaces): Interfețe pentru comunicarea și schimbul de date între diferite aplicații și servicii web.
 11. SVG (Scalable Vector Graphics): Format de imagine vectorială pentru afișarea graficii scalabile pe paginile web.
 12. WebRTC (Web Real-Time Communication): Tehnologie pentru comunicare în timp real între browsere, fără a necesita plugin-uri sau aplicații suplimentare.
 13. WebAssembly: Format binar pentru executarea codului la viteză apropiată de nativ în browserele web.
 14. ARIA (Accessible Rich Internet Applications): Un set de atribute și reguli pentru a îmbunătăți accesibilitatea conținutului web pentru persoanele cu dizabilități.

Aceste standarde sunt doar câteva dintre cele stabilite și menținute de W3C și alte organizații. Ele ajută la asigurarea unei experiențe web coerente și interoperabile între diferite tehnologii, browsere și dispozitive.

Fiecare dintre standardele web enumerate reprezintă o componentă cheie sau o tehnologie care contribuie la funcționarea și interacțiunea sistemelor și aplicațiilor web.

Aceste standarde sunt dezvoltate și menținute de organizații precum World Wide Web Consortium (W3C) și International Organization for Standardization (ISO) pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și o experiență coerentă pentru utilizatorii de internet.

Iată legătura dintre fiecare standard web și tehnologiile web:

 1. HTML: Limbajul de bază pentru crearea paginilor web, care definește structura și conținutul acestora.
 2. CSS: Un limbaj de stil care controlează aspectul și prezentarea paginilor web, permitând separarea aspectului de structura paginii.
 3. JavaScript: Un limbaj de programare care adaugă interactivitate și funcționalități avansate paginilor web, extinzând posibilitățile oferite de HTML și CSS.
 4. HTTP: Protocolul de bază pentru transferul datelor între client (de obicei, un browser web) și server, asigurându-se că paginile web pot fi accesate și vizualizate de utilizatori.
 5. URL: Sistemul de adresare care ajută la identificarea și localizarea resurselor pe internet, inclusiv pagini web, imagini și documente.
 6. XML: Un limbaj de marcare extensibil care permite structurarea și reprezentarea datelor într-un mod lizibil și procesabil de către mașini, facilitând schimbul de date între diferite sisteme.
 7. JSON: Un format de schimb de date care facilitează transferul de informații între server și client sau între diferite aplicații, fiind adesea folosit în locul XML datorită simplității sale.
 8. Web APIs: Interfețe de programare care permit comunicarea și schimbul de date între diferite aplicații și servicii web, facilitând crearea de funcționalități complexe și integrări cu alte sisteme.

Aceste standarde și tehnologii web colaborează pentru a asigura o experiență web coerentă și pentru a permite dezvoltatorilor să creeze aplicații web complexe și avansate. Prin urmare, legătura dintre standardele web și tehnologiile web este că acestea servesc drept fundație comună și set de reguli care guvernează funcționarea, interacțiunea și dezvoltarea sistemelor și aplicațiilor web.

Există și standarde ISO (International Organization for Standardization) care se aplică domeniului web și tehnologiilor adiacente. ISO este o organizație internațională care dezvoltă și promovează standarde în diverse domenii, inclusiv tehnologia informației.

Unele dintre standardele ISO relevante pentru web includ:

 1. ISO/IEC 10646: Acest standard definește codarea caracterelor Unicode, care este folosită pentru reprezentarea textului în sisteme informatice, inclusiv pe web.
 2. ISO/IEC 8859: O serie de standarde care definesc diferite seturi de caractere pentru diferite scripturi și limbaje. Acestea au fost folosite înainte de adoptarea pe scară largă a Unicode, dar sunt încă întâlnite în unele situații.
 3. ISO/IEC 15445: Acest standard definește o versiune simplificată a HTML, numită ISO-HTML, care este destinată să fie compatibilă cu toate implementările de HTML. Cu toate acestea, utilizarea sa este limitată, deoarece majoritatea dezvoltatorilor de web preferă să folosească specificațiile HTML dezvoltate de W3C.
 4. ISO/IEC 27001: Acest standard se referă la sistemele de management al securității informației (ISMS) și stabilește cerințele pentru implementarea și menținerea unui sistem eficient de management al securității informației. Acest standard este relevant pentru organizațiile care găzduiesc și administrează infrastructuri web și servicii în cloud.
 5. ISO/IEC 29110: Aceasta este o serie de standarde pentru procesele de dezvoltare a software-ului și a sistemelor, care pot fi aplicate și în dezvoltarea de aplicații web.

Acestea sunt doar câteva dintre standardele ISO care pot fi relevante pentru domeniul web. În general, standardele ISO se concentrează pe aspectele mai largi ale tehnologiei informației, în timp ce standardele W3C sunt mai specifice pentru tehnologiile și protocoalele web.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top