Ce este Bash, un limbaj de programare sau un interpretor de comenzi?

Bash este atât un interpretor de comenzi, cât și un limbaj de scripting.

Ca interpretor de comenzi, Bash oferă un mediu interactiv în care puteți să executați comenzi și să gestionați fișiere și procese pe sistemele de operare Unix și Unix-like, inclusiv Linux.

Ca limbaj de scripting, Bash permite dezvoltarea de scripturi, care sunt fișiere ce conțin o serie de comenzi și construcții logice pentru a realiza sarcini mai complexe și automate.

Scripturile Bash pot fi folosite pentru automatizarea sarcinilor, administrarea sistemelor, procesarea textelor și multe altele.

În acest sens, Bash poate fi considerat atât un limbaj de programare, cât și un interpretor de comenzi, deoarece îmbină ambele funcții într-un singur instrument.

„Bash” este prescurtarea de la „Bourne-Again SHell”, un succesor al interpretorului original de comenzi „sh” (Bourne Shell), creat de Brian Fox în 1989.

Bash este un instrument foarte popular și puternic pentru gestionarea și controlul sistemelor Linux și altor sisteme bazate pe Unix.

Bash are o sintaxă proprie care guvernează structura și organizarea codului în scripturi. Sintaxa Bash include comenzi, variabile, funcții, controlul fluxului, operatori și alte construcții specifice limbajului. Iată câteva exemple de elemente de sintaxă în Bash:

 • Comenzi: Acestea sunt instrucțiunile pe care le puteți introduce într-un script Bash sau într-un terminal pentru a executa o anumită acțiune. Exemplu: ls -l (listează detaliile fișierelor din directorul curent)
 • Variabile: Puteți stoca și accesa valori folosind variabile în Bash. Exemplu:
nume="Maria"
echo "Numele meu este $nume"
 • Controlul fluxului: Bash include structuri de control precum if, for, while, case, care permit implementarea logicii și a ramificațiilor în scripturi. Exemplu:
for i in {1..5}; do
  echo "Numărul $i"
done
 • Funcții: Puteți crea și apela funcții în Bash pentru a organiza codul și pentru a facilita reutilizarea acestuia. Exemplu:
salutare() {
  echo "Salut, $1!"
}

salutare "Maria"

Acestea sunt doar câteva exemple de elemente de sintaxă în Bash. Limbajul de scripting Bash are o gamă largă de funcționalități care permit dezvoltarea de scripturi complexe și soluții personalizate.

Comenzile și scripturile Bash pot fi introduse și executate în mai multe moduri, fie direct în terminal, fie într-un fișier.

 1. Direct în terminal: Puteți introduce și executa comenzile Bash direct în terminal, una câte una, pentru a efectua diferite operațiuni sau a obține informații despre sistem.
 2. Într-un fișier script: Puteți crea un fișier care conține o serie de comenzi și construcții Bash pentru a crea un script. Fișierele de script Bash au adesea extensia „.sh”, deși aceasta nu este obligatorie. Pentru a executa un fișier script, trebuie să acordați permisiuni de execuție fișierului și apoi să-l executați în terminal. Iată cum puteți face asta:

a. Creați un fișier cu extensia „.sh”, de exemplu „script.sh”, și introduceți codul Bash dorit în acesta.
b. Salvați fișierul și deschideți un terminal în directorul unde se află fișierul.
c. Acordați permisiuni de execuție fișierului, utilizând comanda chmod:

chmod +x script.sh

d. Executați fișierul script în terminal, folosind următoarea sintaxă:

./script.sh

Indiferent dacă introduceți comenzile direct în terminal sau într-un fișier script, Bash va interpreta și executa instrucțiunile conform sintaxei și funcționalității limbajului.

Pentru a folosi Bash în Linux și Windows, trebuie să aveți un mediu care să permită rularea și interpretarea comenzilor și scripturilor Bash. Iată cum puteți face asta pe ambele platforme:

Linux: Majoritatea distribuțiilor Linux au Bash preinstalat ca interpretor de comenzi implicit. Pentru a accesa Bash în Linux, deschideți un terminal și veți avea acces automat la shell-ul Bash. În acest mediu, puteți introduce comenzi și executa scripturi Bash.

Windows: Există câteva modalități de a rula Bash pe Windows:

a. Windows Subsystem for Linux (WSL): WSL este o compatibilitate a stratului pentru rularea binarelor Linux în mod nativ pe Windows 10 și Windows Server 2019. Cu WSL, puteți instala și utiliza un sistem Linux complet în Windows, inclusiv Bash. Iată cum puteți instala WSL și o distribuție Linux în Windows:

  1. Asigurați-vă că aveți instalat Windows 10 cu actualizările necesare.
  2. Deschideți Windows PowerShell ca Administrator și executați comanda:
   wsl --install
   
  3. Reporniți computerul atunci când vi se solicită.
  4. Deschideți Microsoft Store și căutați „Linux”. Alegeți o distribuție Linux pe care doriți să o instalați, cum ar fi Ubuntu.
  5. După instalarea distribuției Linux, deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de configurare.
  6. Odată ce Linux este configurat, puteți deschide un terminal Bash în Linux prin simpla deschidere a aplicației.

b. Git Bash: Git Bash este o aplicație pentru medii de lucru Windows care oferă o emulare Bash și o colecție de utilități care funcționează în Windows. Git Bash este furnizat ca parte a instalării Git for Windows. Descărcați și instalați Git for Windows de pe site-ul oficial (https://gitforwindows.org/). După instalare, puteți deschide Git Bash și începe să utilizați comenzile și scripturile Bash în Windows.

  c. Cygwin: Cygwin este o colecție de utilități și un emulator de mediu POSIX pentru Windows. Oferă un mediu similar cu Linux, în care puteți rula Bash și alte aplicații bazate pe Linux. Pentru a folosi Cygwin, descărcați și instalați-l de pe site-ul oficial (https://www.cygwin.com/). După instalare, deschideți terminalul Cygwin și veți avea acces la Bash.

 Acestea sunt câteva opțiuni populare pentru a folosi Bash în Linux și Windows.

Alegeți metoda care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor dvs.

Caracteristicile limbajului de programare Bash includ:

 1. Interpretor de comenzi: Bash permite executarea interactivă a comenzilor pentru gestionarea fișierelor, a proceselor și a resurselor sistemului.
 2. Limbaj de scripting: Bash este un limbaj de scripting care permite crearea de scripturi pentru automatizarea sarcinilor, procesarea datelor și alte operațiuni complexe.
 3. Variabile: Bash suportă variabile și poate realiza operațiuni cu valori de tip text și numeric.
 4. Funcții: Bash permite definirea și apelarea funcțiilor, care sunt blocuri reutilizabile de cod ce pot fi executate în scripturi.
 5. Controlul fluxului: Bash include construcții pentru controlul fluxului, cum ar fi if, for, while, case și select, care permit ramificarea și repetarea execuției unui cod în funcție de condiții.
 6. Substituirea comenzilor: Bash permite înlocuirea unei comenzi cu rezultatul său, facilitând utilizarea datelor generate din alte comenzi.
 7. Redirecționarea și gestionarea intrării/ieșirii: Bash permite redirecționarea intrării și ieșirii de date, precum și utilizarea de pipe-uri pentru a combina comenzi și a prelucra datele într-un mod flexibil.
 8. Expansiunea parametrilor: Bash permite expansiunea variabilelor și a altor parametri în funcție de anumite reguli și moduri.
 9. Alias-uri și autocompletare: Bash permite crearea de alias-uri pentru comenzi și suportă autocompletarea pentru a facilita și accelera scrierea comenzilor în terminal.
 10. Mediu extinsibil: Bash poate fi extins și personalizat prin intermediul scripturilor și a unor utilitare externe, cum ar fi awk, sed și grep, pentru a oferi funcționalități suplimentare și a facilita procesarea textelor și a datelor.

Acestea sunt câteva dintre caracteristicile cheie ale limbajului de programare Bash. Datorită versatilității și a numeroaselor funcționalități pe care le oferă, Bash este foarte popular și utilizat pe scară largă pentru administrarea și automatizarea sarcinilor în sistemele Unix și Unix-like.

Este foarte probabil ca Bash să rămână un limbaj folosit în viitorul previzibil, datorită popularității sale, versatilității și prezenței sale pe majoritatea sistemelor Unix și Unix-like, inclusiv Linux și macOS. Bash este în continuare dezvoltat și menținut activ, cu versiuni noi și îmbunătățiri fiind lansate în mod regulat.

Deși există alternative mai noi și mai moderne la Bash, cum ar fi Zsh, Fish sau PowerShell (pentru Windows), Bash rămâne unul dintre cele mai utilizate și bine-cunoscute shell-uri de comandă și limbaje de scripting. Un motiv pentru aceasta este faptul că Bash este shell-ul implicit pentru numeroase distribuții Linux și, prin urmare, este predeterminat în numeroase infrastructuri și medii de dezvoltare.

Bash este, de asemenea, o componentă fundamentală a multor sisteme, scripturi și unelte de dezvoltare, precum și a unor soluții de automatizare și integrare, cum ar fi sistemele de build și de integrare continuă. Având în vedere istoria și răspândirea sa, Bash este probabil să rămână relevant și utilizat în viitor. Cu toate acestea, este important să rămâneți la curent cu evoluțiile tehnologice și să fiți deschiși la învățarea și adoptarea altor limbaje de programare sau shell-uri de comandă, pe măsură ce devin populare și utile.

În automatizarea industrială, Bash poate fi folosit într-o varietate de situații, în special în sistemele de control care rulează pe sisteme de operare Unix sau Unix-like, cum ar fi Linux.

Bash poate fi utilizat în aceste cazuri pentru:

 1. Administrarea sistemului: Bash poate fi folosit pentru a monitoriza și a gestiona resursele sistemului, a configura rețele, a instala și actualiza software și a realiza alte sarcini administrative legate de sistem.
 2. Automatizarea sarcinilor: Scripturile Bash pot fi folosite pentru a automatiza procese repetitive sau complexe, cum ar fi efectuarea de copii de rezervă, transferul de date între dispozitive, extragerea informațiilor din fișiere și gestionarea stării echipamentelor.
 3. Monitorizarea și raportarea: Bash poate fi folosit pentru a dezvolta scripturi care monitorizează și colectează date de la diferite echipamente și senzori, pentru a genera rapoarte și pentru a trimite alerte în cazul unor probleme sau anomalii.
 4. Integrarea cu alte instrumente și software: Bash poate fi utilizat pentru a crea scripturi care integrează și interacționează cu diferite instrumente și aplicații folosite în automatizarea industrială, cum ar fi PLC-uri, baze de date, aplicații web și alte componente ale sistemului.

Cu toate acestea, în contextul automatizării industriale, Bash este doar una dintre multele opțiuni de limbaj de programare și de mediu. Alte limbaje de programare mai specializate, cum ar fi ladder logic, Structured Text (ST), Instruction List (IL), Function Block Diagram (FBD) sau Sequential Function Chart (SFC), pot fi mai potrivite pentru dezvoltarea aplicațiilor specifice pentru controlere programabile (PLC) și alte dispozitive de automatizare.

De asemenea, limbaje de nivel înalt, cum ar fi Python, C++ și Java, pot fi utilizate pentru dezvoltarea aplicațiilor avansate și a interfețelor de utilizator în cadrul sistemelor de automatizare industrială. În funcție de cerințele și complexitatea sistemului, este posibil să fie necesară utilizarea unei combinații de limbaje de programare și instrumente pentru a realiza automatizarea industrială dorită.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top